Brandpreventieadviseur

ROOKMELDERS, VAN LEVENSBELANG !

Eén op drie Belgen denkt nooit of sporadisch aan brand, zijn beperkt proactief en zijn zich vaak niet bewust van de risico’s. Slechts 2% is bezig met brandpreventie. Met jaarlijks 20.000 branden en 53 dodelijke slachtoffers vorig jaar en nu reeds 41 overleden personen in branden, is het risico echter erg reëel.

Nochtans kan iedereen zelf heel wat stappen ondernemen om zijn woning te beveiligen tegen brand of in elk geval de risico’s beperken.

Slechts 3 minuten heeft een brand nodig om zich ten volle te ontwikkelen. De rook veroorzaakt meer slachtoffers dan de vlammen ! De slachtoffers worden vaak verrast door de rook die zich sneller verspreidt dan de vlammen. Op dat moment is het meestal te laat om nog te vluchten of adequate maatregelen te nemen.

Het is dan ook van levensbelang om de nodige preventieve voorzorgen te nemen. Deze situeren zich op 3 niveaus:

De goede gewoonten die iedereen kan aannemen om een brand te voorkomen
Het (vroegtijdig) detecteren van een brand
Het blussen of vertragen van de ontwikkeling van de brand in afwachting van de komst van de brandweer.

Omdat brandveiligheid een zaak is van iedereen, heeft Brandweer Westhoek een team van brandpreventieadviseurs (BPA) opgericht. Een brandpreventieadviseur geeft de bewoners van een privéwoning advies over een brandveilig leven.
Een brandpreventieadviseur:
sensibiliseert rond brandrisico’s;
geeft tips rond brandpreventie en dat zowel bij je thuis als voor je vereniging of evenement;
zet het belang van het nemen van je verantwoordelijkheid in de verf;
reikt kwalitatief en informatief brandpreventief materiaal aan;
geeft thuis in woningen objectief en kosteloos advies op maat voor de bewoners (enkel voor particulieren)
Een gratis huisbezoek kan aangevraagd worden via onderstaande knop !

Wist je dat…

vanaf 2020 alle woningen verplicht moeten uitgerust zijn met een rookmelder? Vraag gerust meer informatie over het plaatsen van rookmelders aan uw brandpreventieadviseur!

GRATIS ADVIES

Gedurende de Corona pandemie is het niet mogelijk om een thuisbezoek te laten plaatsvinden. Zodra de situatie het weer toelaat vind u hier meer informatie.