Startpagina

Waarvoor kan je allemaal bij de brandweer terecht?

Brandweer Westhoek heeft als kerndoel het aanbieden van snelle en adequate hulp. Dat kunnen we opsplitsen in verschillende diensten. De opdrachten van onze brandweerposten zijn wettelijk vastgelegd en zijn zeer uiteenlopend. Ze beperken zich niet louter tot het blussen van branden maar omvatten een grote waaier aan tussenkomsten:

Interventies bij brand en ontploffing
Technische hulpverlening
Dringende medische hulp
Incidenten gevaarlijke stoffen
Preventie
Vervuiling
Overstromingen
Wespen

Naast de tussenkomsten naar aanleiding van een noodsituatie, kunnen burgers en bedrijven ook terecht voor bijkomende diensten zoals bvb advies inzake brandpreventie, informatie omtrent brandvoorkoming voor ondernemingen en interventiedossiers. Via onderstaande knoppen kunt u hierover meer te weten komen alsook de tarieven raadplegen voor de dienstverlening van Brandweer Westhoek.

Brandpreventieadviseur

ROOKMELDERS, VAN LEVENSBELANG !

Eén op drie Belgen denkt nooit of sporadisch aan brand, zijn beperkt proactief en zijn zich vaak niet bewust van de risico’s. Slechts 2% is bezig met brandpreventie. Met jaarlijks 20.000 branden en 53 dodelijke slachtoffers vorig jaar en nu reeds 41 overleden personen in branden, is het risico echter erg reëel.

Nochtans kan iedereen zelf heel wat stappen ondernemen om zijn woning te beveiligen tegen brand of in elk geval de risico’s beperken.

Slechts 3 minuten heeft een brand nodig om zich ten volle te ontwikkelen. De rook veroorzaakt meer slachtoffers dan de vlammen ! De slachtoffers worden vaak verrast door de rook die zich sneller verspreidt dan de vlammen. Op dat moment is het meestal te laat om nog te vluchten of adequate maatregelen te nemen.

Het is dan ook van levensbelang om de nodige preventieve voorzorgen te nemen. Deze situeren zich op 3 niveaus:

De goede gewoonten die iedereen kan aannemen om een brand te voorkomen
Het (vroegtijdig) detecteren van een brand
Het blussen of vertragen van de ontwikkeling van de brand in afwachting van de komst van de brandweer.

Omdat brandveiligheid een zaak is van iedereen, heeft Brandweer Westhoek een team van brandpreventieadviseurs (BPA) opgericht. Een brandpreventieadviseur geeft de bewoners van een privéwoning advies over een brandveilig leven.
Een brandpreventieadviseur:
sensibiliseert rond brandrisico’s;
geeft tips rond brandpreventie en dat zowel bij je thuis als voor je vereniging of evenement;
zet het belang van het nemen van je verantwoordelijkheid in de verf;
reikt kwalitatief en informatief brandpreventief materiaal aan;
geeft thuis in woningen objectief en kosteloos advies op maat voor de bewoners (enkel voor particulieren)
Een gratis huisbezoek kan aangevraagd worden via onderstaande knop !

Wist je dat…

vanaf 2020 alle woningen verplicht moeten uitgerust zijn met een rookmelder? Vraag gerust meer informatie over het plaatsen van rookmelders aan uw brandpreventieadviseur!

GRATIS ADVIES

Gedurende de Corona pandemie is het niet mogelijk om een thuisbezoek te laten plaatsvinden. Zodra de situatie het weer toelaat vind u hier meer informatie.

Wat te doen bij stormweer?

Hevige rukwinden kunnen verwoestend zijn en veel schade aanrichten. Als het weerbericht waarschuwt voor een storm, kunt u allerlei maatregelen nemen om schade te voorkomen. Ook bij een onverwachte storm, is het nuttig dat u geïnformeerd en voorbereid bent. Zo kunt u met enkele preventieve maatregelen de schade beperken.

 

Voor de storm

Altijd

 • Controleer of er geen dakpannen los zitten.
 • Reinig jaarlijks uw dakgoten.
 • Maak uw (bovengrondse) stookolietank vast.
 • Laat regelmatig uw schoorsteen controleren (risico op instorting).
 • Plaats een centrale overspanningsafleider, om uw elektriciteitsnetwerk tegen een blikseminslag te beschermen.

 

Bij de aankondiging van een storm

 • Zet binnen / maak vast wat door de wind meegevoerd kan worden, bvb. tuinmeubelen, trampoline.
 • Sluit ramen en deuren.
 • Als er ook sprake is van onweer: trek de stekker uit van elektrische toestellen.
 • Zorg dat uw huisdieren binnen zitten.
 • Is er een afvalophaling? Zet uw afval zo laat mogelijk buiten of wacht tot de volgende ophaling.
 • Bind papier & karton samen met een stuk touw of stop het in een gesloten kartonnen doos.
 • Reken niet op een zware zak of doos om ander afval te verzwaren. Het kan zijn dat deze eerder worden opgehaald. Zet uw afvalzak op een plaats die zo veel mogelijk beschut is van de wind.

 

Tijdens de storm

 • Schuil nooit onder een boom bij hevige wind.
 • Blijf binnen en ga enkel naar  buiten als het echt moet.
 • Als u absoluut naar buiten moet tijdens een storm
 • Vermijd om elektrische snoeren op de grond aan te raken; ze kunnen onder stroom staan.

 

Als je je moet verplaatsen

 • Rijd vooral op hoofdwegen en vermijd trajecten door een bos.
 • Parkeer uw voertuig niet in de nabijheid van bomen.

 

Een storm kan gepaard gaan met hevige regenval of onweer, in dat geval

 • Rij niet op wegen die onder water staan.
 • Ga binnen in het dichtstbijzijnde gebouw en schuil nooit onder een boom.
 • Schakel radio, televisie en andere elektronische apparaten uit.
 • Luister naar het weerbericht via een radio op batterijen of uw gsm.

 

Na de storm

Uw woning

 • Is uw dak beschadigd? De hulpdiensten kunnen bepaalde beschadigde daken tijdelijk bedekken met zeilen(kortetermijnoplossing). Stel de herstelling van een beschadigd dak niet uit, zo vermijd je extra problemen. Contacteer snel een privéaannemer.
 • Als de storm puin meegevoerd heeft, vraag dan na bij uw gemeente of zij een ophaling 
 • Bel 112 om elke wegversperring te melden (omgevallen boom, modderstroom, …).

 

Verzekeringen

 • Neem zo snel mogelijk contact op met uw verzekeraar. Hij/zij zal al uw vragen beantwoorden en u helpen om de procedure op te starten om het schadegeval te regelen.
 • Neem foto’svan de beschadigde plaatsen: ze kunnen nuttig zijn voor uw verzekeringsdossier.
 • Informeer u of het Rampenfonds in uw situatie zal tussenkomen.

 

Bron: www.risico-info.be

Wat te doen bij wespen?

Een wespennest in uw huis of in uw tuin kan vervelend zijn, vooral met kleine kinderen in de buurt. Voor het verwijderen van wespennesten kunt u een beroep doen op de brandweer.  Bijen en hommels zijn beschermde diersoorten. Neem daarom enkel contact op met de brandweer indien het werkelijk een wespennest betreft.

WESPEN, BIJEN OF HOMMELS?

Wespen zijn aan de hand van een aantal kenmerken goed te onderscheiden van bijen en hommels. Wespen zijn altijd geel-zwart of geel-bruin en hebben de kenmerkende ‘wespentaille’. Bijen zijn ongeveer 1,5 cm lang, bruin-zwart, met een al dan niet gekleurd haardotje op of achter de kop. Hommels zijn groot, mollig, rondom behaard, met geel-oranje, zwarte en soms witte banden.

Wesp Bij Hommel

WAT DOE IK MET BIJEN EN HOMMELS?

Deze nesten mogen niet vernietigd worden omdat zowel de hommel als de bij een beschermde diersoort zijn Je kan het nest gewoon laten zitten. Hommels en bijen vallen zelden aan en leveren een belangrijke bijdrage aan het milieu. In sommige gevallen bevindt het nest zich op een vervelende plaats. In dergelijke gevallen neem je het best contact op met een imker. Hij zal het nest verplaatsen of handige tips meegeven hoe je het nest zelf op een veilige manier kan verplaatsen.

AANVRAAG VOOR WESPENNESTVERDELGING

Vul onderstaand formulier om je aanvraag voor wespenverdelging door te sturen. De tussenkomst voor de verdelging van een wespennest kost 53.54 euro incl. BTW. Voor niet-dringende wespennestverdelging komen we bij je langs op de eerstvolgende maandag, woensdag of vrijdag na je melding.

Link naar meldingsformulier

Bron: Brandweer Westhoek

115 jaar brandweer Nieuwpoort

Kom op 10 augustus naar onze veiligheidsdag!

Bekijk alles op https://opendeur.brandweer-nieuwpoort.be

Dit zal sluiten in 0 seconden