Home

Behalve voor het blussen van branden kunt u bij de brandweer ook terecht in geval van ontploffingen, problemen met gevaarlijke stoffen, bijen- en wespennesten, pompwerk, hulp aan verstikten, geknelde personen en drenkelingen, en voor het bevrijden van personen uit liften.

Een andere niet onbelangrijke taak is het vervoer van zieken en gewonden per ziekenwagen.

De brandweer verstrekt ook advies inzake brandveiligheid.

Waarvoor kan je allemaal bij de brandweer terecht?

Brandweer Westhoek heeft als kerndoel het aanbieden van snelle en adequate hulp. Dat kunnen we opsplitsen in verschillende diensten. De opdrachten van onze brandweerposten zijn wettelijk vastgelegd en zijn zeer uiteenlopend. Ze beperken zich niet louter tot het blussen van branden maar omvatten een grote waaier aan tussenkomsten:

Interventies bij brand en ontploffing
Technische hulpverlening
Dringende medische hulp
Incidenten gevaarlijke stoffen
Preventie
Vervuiling
Overstromingen
Wespen

Naast de tussenkomsten naar aanleiding van een noodsituatie, kunnen burgers en bedrijven ook terecht voor bijkomende diensten zoals bvb advies inzake brandpreventie, informatie omtrent brandvoorkoming voor ondernemingen en interventiedossiers. Via onderstaande knoppen kunt u hierover meer te weten komen alsook de tarieven raadplegen voor de dienstverlening van Brandweer Westhoek.

Westhoekgemeenten verkopen rookmelders

ROOKMELDERS, VAN LEVENSBELANG !

Afgelopen 3,5 jaar stierven er 203 personen tijdens een brand, 5,42% daarvan waren inwoners van de Westhoek. Ongeveer de helft van de doden valt tijdens de nachtelijke uren, het moment waarop al onze zintuigen zich in slaapmodus bevinden en een rookmelder onze reukzin zou moeten overnemen.  Daarnaast kunnen rookmelders ook overdag ervoor zorgen dat branden veel sneller worden opgemerkt, waarbij de materiële schade wordt beperkt.

 

DREMPEL VERLAGEN EN CORRECT INFORMEREN

Naast de nationale campagnes wil Brandweer Westhoek het belang van rookmelders in eigen regio extra benadrukken.  De 18 Westhoekgemeenten hebben dan ook in de zoneraad van 7 maart 2017 beslist om vanaf 9 september 2017 rookmelders te verkopen aan hun inwoners.

Door de verkoop te organiseren in de gemeentehuizen wordt de drempel om een rookmelder te kopen voor een groot stuk verlaagd.  De Westhoek heeft echter niet zoveel commerciële verkooppunten waar rookmelders te koop zijn.  De afstand naar een doe-het-zelf-zaak is vooral voor oudere mensen soms groot.  Bovendien weten mensen vaak niet welke rookmelder ze moeten kopen en hebben ze ook vragen bij het aantal rookmelders en de plaats waar ze die moeten ophangen.

De gemeentepersoneelsleden, die zullen instaan voor de verkoop, krijgen eerstdaags een basisopleiding vanuit Brandweer Westhoek om zo de inwoner correct te kunnen informeren over de werking en de plaatsing van de rookmelders.

De verkoopprijs is vastgelegd op 16 euro per rookmelder.  De toestellen hebben een levensduur van 10 jaar en werken op een ingebouwde batterij.

Klik hier voor een gratis advies voor uw woning

Wat te doen bij stormweer?

Hevige rukwinden kunnen verwoestend zijn en veel schade aanrichten. Als het weerbericht waarschuwt voor een storm, kunt u allerlei maatregelen nemen om schade te voorkomen. Ook bij een onverwachte storm, is het nuttig dat u geïnformeerd en voorbereid bent. Zo kunt u met enkele preventieve maatregelen de schade beperken.

 

Voor de storm

Altijd

 • Controleer of er geen dakpannen los zitten.
 • Reinig jaarlijks uw dakgoten.
 • Maak uw (bovengrondse) stookolietank vast.
 • Laat regelmatig uw schoorsteen controleren (risico op instorting).
 • Plaats een centrale overspanningsafleider, om uw elektriciteitsnetwerk tegen een blikseminslag te beschermen.

 

Bij de aankondiging van een storm

 • Zet binnen / maak vast wat door de wind meegevoerd kan worden, bvb. tuinmeubelen, trampoline.
 • Sluit ramen en deuren.
 • Als er ook sprake is van onweer: trek de stekker uit van elektrische toestellen.
 • Zorg dat uw huisdieren binnen zitten.
 • Is er een afvalophaling? Zet uw afval zo laat mogelijk buiten of wacht tot de volgende ophaling.
 • Bind papier & karton samen met een stuk touw of stop het in een gesloten kartonnen doos.
 • Reken niet op een zware zak of doos om ander afval te verzwaren. Het kan zijn dat deze eerder worden opgehaald. Zet uw afvalzak op een plaats die zo veel mogelijk beschut is van de wind.

 

Tijdens de storm

 • Schuil nooit onder een boom bij hevige wind.
 • Blijf binnen en ga enkel naar  buiten als het echt moet.
 • Als u absoluut naar buiten moet tijdens een storm
 • Vermijd om elektrische snoeren op de grond aan te raken; ze kunnen onder stroom staan.

 

Als je je moet verplaatsen

 • Rijd vooral op hoofdwegen en vermijd trajecten door een bos.
 • Parkeer uw voertuig niet in de nabijheid van bomen.

 

Een storm kan gepaard gaan met hevige regenval of onweer, in dat geval

 • Rij niet op wegen die onder water staan.
 • Ga binnen in het dichtstbijzijnde gebouw en schuil nooit onder een boom.
 • Schakel radio, televisie en andere elektronische apparaten uit.
 • Luister naar het weerbericht via een radio op batterijen of uw gsm.

 

Na de storm

Uw woning

 • Is uw dak beschadigd? De hulpdiensten kunnen bepaalde beschadigde daken tijdelijk bedekken met zeilen(kortetermijnoplossing). Stel de herstelling van een beschadigd dak niet uit, zo vermijd je extra problemen. Contacteer snel een privéaannemer.
 • Als de storm puin meegevoerd heeft, vraag dan na bij uw gemeente of zij een ophaling 
 • Bel 112 om elke wegversperring te melden (omgevallen boom, modderstroom, …).

 

Verzekeringen

 • Neem zo snel mogelijk contact op met uw verzekeraar. Hij/zij zal al uw vragen beantwoorden en u helpen om de procedure op te starten om het schadegeval te regelen.
 • Neem foto’svan de beschadigde plaatsen: ze kunnen nuttig zijn voor uw verzekeringsdossier.
 • Informeer u of het Rampenfonds in uw situatie zal tussenkomen.

 

Bron: www.risico-info.be

Wat te doen bij wespen?

Een wespennest in uw huis of in uw tuin kan vervelend zijn, vooral met kleine kinderen in de buurt. Voor het verwijderen van wespennesten kunt u een beroep doen op de brandweer.  Bijen en hommels zijn beschermde diersoorten. Neem daarom enkel contact op met de brandweer indien het werkelijk een wespennest betreft.

WESPEN, BIJEN OF HOMMELS?

Wespen zijn aan de hand van een aantal kenmerken goed te onderscheiden van bijen en hommels. Wespen zijn altijd geel-zwart of geel-bruin en hebben de kenmerkende ‘wespentaille’. Bijen zijn ongeveer 1,5 cm lang, bruin-zwart, met een al dan niet gekleurd haardotje op of achter de kop. Hommels zijn groot, mollig, rondom behaard, met geel-oranje, zwarte en soms witte banden.

 

Wesp Bij Hommel

 

WAT DOE IK MET BIJEN EN HOMMELS?

Deze nesten mogen niet vernietigd worden omdat zowel de hommel als de bij een beschermde diersoort zijn Je kan het nest gewoon laten zitten. Hommels en bijen vallen zelden aan en leveren een belangrijke bijdrage aan het milieu. In sommige gevallen bevindt het nest zich op een vervelende plaats. In dergelijke gevallen neem je het best contact op met een imker. Hij zal het nest verplaatsen of handige tips meegeven hoe je het nest zelf op een veilige manier kan verplaatsen.

AANVRAAG VOOR WESPENNESTVERDELGING

Vul onderstaand formulier om je aanvraag voor wespenverdelging door te sturen. De tussenkomst voor de verdelging van een wespennest kost 48,40 €* (incl. BTW). Voor niet-dringende wespennestverdelging komen we bij je langs op de eerstvolgende maandag, woensdag of vrijdag na je melding.

*vanaf 1/7/2019

Link naar meldingsformulier of bel de WespOfoon 058/60.39.90

Bron: Brandweer Westhoek