Wat te doen bij wateroverlast?

In België zijn overstromingen en stormen de grootste natuurlijke risico’s. Omwonenden van overstromingsgebieden worden hier het meest mee geconfronteerd, maar ook op andere plaatsen kan het overstromen, als de bodem en het rioolnetwerk de overvloedige regenval niet mee kunnen slikken.

 

Vooraf

 • Voor u een woning bouwt, vraag inlichtingen over de zones die gevoelig zijn voor overstromingen.
 • Hou uw goten en greppels schoon en vrij.
 • Maak een plank uit waterbestendig materiaal om voor de deuren van je huis te plaatsen.
 • Voorzie waterdichte materialen voor het keldergat, de rioolputjes…
 • Voorzie ophogingsmateriaal voor de woonruimtes van de benedenverdieping en de kelder, bijvoorbeeld bakstenen of zandzakjes.
 • Koop eventueel een waterpomp om het binnenkomende water weg te kunnen pompen.
 • Voorzie laarzenemmers en
 • Zorg ervoor dat u batterijennoodverlichting en een radio op batterijen in huis hebt.
 • Voorzie steeds een reserve drinkbaar water in flessen of bidons.
 • Maak de stookolietanks goed vast en dicht de openingen.
 • Bescherm uw belangrijke papieren en uw waardevolle voorwerpen tegen het water.

 

Tijdens

 • Contacteer 112 (of 1722 indien actief) om de overstroming te melden.
 • Plaats een waterdichte plank in de deuropening en dicht af met
 • Beperk uw verplaatsingen en vermijd gevaarlijke zones.
 • Maak met behulp van zandzakken, kleine dammen voor kelderopeningen, buitendeuren, ea.
 • Neem tapijten weg en plaats uw meubels op een veilige hoogte.
 • Verplaats waardevolle voorwerpen en belangrijke papieren (contracten, facturen…) naar een veilige plek.
 • Sluit indien nodig gas, elektriciteit en water
 • Parkeer uw wagen op een veilige plaats. Laat hem niet in uw garage staan.
 • Zorg ervoor dat losliggende voorwerpen in de tuin niet kunnen worden meegenomen door het water.
 • Hou rekening met uw huisdieren.
 • Fotografeer de overstroomde ruimtes.

 

⇒  In geval van overstromingswaarschuwing, luister naar de media en volg de aanbevelingen van de overheden.

 

In geval van evacuatie

 • Volg de aanbevelingen van de nood- en interventiediensten.
 • Besteed bijzondere aandacht aan mindervalide personen en kinderen.
 • Voorzie reservekleding en laarzen.
 • Neem de nodige medicatie mee als u een medische behandeling volgt.
 • Sluit gas, elektriciteit en water 
 • Sluit alle ramen en deuren.
 • Als u niet terecht kan bij familie of vrienden, kan de gemeente zorgen voor een tijdelijk opvang. Uw gemeente zal de nodige aanwijzingen geven.
 • Breng uw familie op de hoogte van uw situatie, zodra u geëvacueerd bent.

 

Na

Uw woning

 • Maak uw huis schoon en ontsmet de beschadigde ruimtes.
 • Verlucht de ruimtes voldoende, maar verwarm ze ook voldoende om de vochtigheid te doen weg trekken.

 

Uw gezondheid

 • Gebruik geen kraantjeswater dat slecht kan zijn voor uw gezondheid. Indien nodig kan de Civiele Bescherming drinkwater ter beschikking stellen.

 

Verzekeringen

 • Neem zo snel mogelijk contact op met uw verzekeraar. Deze kan uw vragen beantwoorden en u helpen om het schadegeval te regelen.
 • Neem foto’s van de beschadigde plaatsen: ze kunnen nuttig zijn voor uw verzekeringsdossier.
 • Informeer u om te weten of het Rampenfonds kan tussenkomen.

 

⇒ Informeer u bij uw lokale overheid: daar krijgt u alle nuttige informatie over de gevolgen van de overstroming.

 

 

Bron: www.risico-info.be

115 jaar brandweer Nieuwpoort

Kom op 10 augustus naar onze veiligheidsdag!

Bekijk alles op https://opendeur.brandweer-nieuwpoort.be

Dit zal sluiten in 0 seconden