Wat is jeugdbrandweer?

Technische ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op.
Nieuwe taken dienen zich aan. Van de huidige brandwacht worden steeds meer individuele vaardigheden gevraagd.
Naast die individuele vaardigheden is het kunnen samenwerken in groep van essentieel belang.
Waarden als vertrouwen en respect, zin voor verantwoordelijkheid en eerlijkheid zijn van groot belang om de brandweertaak optimaal te kunnen uitvoeren.

Bij de jeugdbrandweer maken jongens en meisjes tussen 10 en 18 jaar op een speelse manier kennis met de taken die toebehoren aan de brandweer. Hierbij denken we onderandere aan brandveiligheid in huis, EHBO, gebruik van kleine blusmiddelen, …

Naast de technische opleiding wordt bij de jeugdbrandweer ook aandacht besteed aan sociale aspecten, zoals samenwerking, fair-play, respect voor anderen.. gericht op de toekomstige brandweertaak.
Ook sportief vlak is belangrijk voor ons, daarom worden naast de “brandweer”-lessen ook geregeld sportactiviteiten ingelast.

Eenmaal men dan 18 is, kan men overstappen naar de brandweer en na een opleiding bij de WOBRA optreden als actief lid van de brandweer.
Maar zelfs als een lid voor 18 jaar afhaakt, zal de periode bij de jeugdbrandweer geen verloren tijd zijn. Wat je geleerd hebt over brandpreventie en EHBO, over kleine blusmiddelen, evacuatietechnieken en knopen, blijft waardevol en bruikbaar in het verdere leven.

jbrw KL

Aanwerving

Voorwaarden om bij de jeugdbrandweer te komen:

 • tussen 10 en 15 jaar zijn
 • in Nieuwpoort, Ramskapelle of Sint Joris wonen
 • verschrikkelijk geïnteresseerd zijn in alles wat met de brandweer te maken heeft
 • je bent avontuurlijk aangelegd
 • je hebt schriftelijke toestemming van je ouders
 • medisch goedgekeurd worden door de korpsgeneesheer

Hoe aanmelden?
Je schrijft een brief (dowload brief hier), gericht naar onderstaand adres met volgende gegevens :

Jeugdbrandweer Nieuwpoort
t.a.v. Kpt. R. Van Brussel
Gasstraat 37
8620 Nieuwpoort

 • Je naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer
 • Je motivatie (waarom wil je bij de jeugdbrandweer komen?)
 • Je voorkeursporten en je hobby’s
 • Je school
 • de handtekening van zeker één van je ouders

En dan?
Als we je brief ontvangen hebben en we vinden je geschikt om bij de jeugdbrandweer te komen, dan nemen we contact op met je.
Dan moet je naar de korpsarts (lt.geneesheer C. Vanhercke) gaan en als hij je medisch geschikt vindt om lid te worden , mag je al naar de eerstvolgende oefening komen.

Werking JBW Nieuwpoort

Wanneer?
Er worden om de 14 dagen op zaterdagmorgen tussen 9 en 11 u oefeningen gehouden.

We spreken om 8 u 45 af in de kazerne, zodat we stipt om 9 u kunnen starten.
Indien er optochten of andere nevenactiviteiten zijn, wordt iedereen verwittigd per mail of per brief van het exacte uur. Je kan ook kijken op de kalender van deze web-site www.brandweer-nieuwpoort.be

Indeling
Ons jeugdbrandweerkorps wordt meestal ingedeeld in 3 groepen

de beginners
jongeren tussen 10 en 13 jaar.
Er wordt vooral op een speelse manier kennis gemaakt met de verschillende taken van de brandweer en worden de basisbeginselen aangebracht

de gevorderden
kinderen tussen 13 en 16 jaar
Hier wordt er verdere opleiding gegeven, weliswaar minder speels.

de anciens
Jongeren tussen 16 en 18 jaar
Deze jongeren worden specifiek voorbereid op de opleiding bij de “grote” brandweer.

Naast de werking in de verschillende groepen worden ook geregeld gemengde oefeningen gedaan, dan leert jong van oud

Soorten oefeningen
Er wordt een zo uitgebreid mogelijke opleiding gegeven met oa volgende vakken :

Dril
Meestal starten we een oefening met een 10-tal minuten dril. Dit wordt gegeven door ervaren militairen. Deze dril is vooral belangrijk bij het meelopen in optochten (11 november, huldiging aan vissersmonument, …)

Organisatie
Hierin hebben we het oa over de hiërarchie , zonevorming binnen de brandweer, verschillende taken van de brandweer, ..

Interventies
Hier wordt vooral de hoofdtaak van de brandweer uitgediept : blussen en de verschillende blusmiddelen, de gevaren bij een brand en brandvoorkoming

Aflegsysteem
Het aflegsysteem is een werkwijze, waarbij vlot en vlug een blusopstelling kan opgebouwd worden met 6 personen.Er wordt op de verschillende aflegsystemen geoefend (hoge druk, lage druk, …). We oefenen dit op verschillende locaties in Nieuwpoort.

EHBO
Aan de jongeren worden de belangrijkste handelingen aangeleerd op gebied van EHBO. Reanimatie, spalken van botbreuken, zijn maar een paar dingen uit het grote aanbod. Deze lessen worden gegeven door ambulanciers.

Knopen
De belangrijkste knopen die nodig zijn tijdens een interventie ( platte knoop, mastworp, …)

Adembescherming
Hoe red je op een veilige manier een persoon die in een ruimte vol rook aanwezig is.. deze zin beschrijft zowat het ganse idee rond adembescherming. Dit omvat blindlopen, het aandoen en gebruiken van persluchttoestellen, … Dit wordt vooral gegeven aan de jongeren vanaf 16 jaar.

Materiaal – Materieel
Dit is het kunnen benoemen en de toepassingen kennen van het materiaal dat aanwezig is in een brandweerwagen.

Sport
Een 4-tal keer per jaar wordt er ook een sportactiviteit ingelast. Deze kunnen recreatief zijn (schaatsen,dropping, …) als gericht op de opleiding als brandwacht ( zwemmen, duurloop, …).

Kledij
Dit wordt door ons ter beschikking gesteld, voor de oefeningen is dit een rode overall, laarzen en een gele helm.
De uitgangskledij wordt ook ter beschikking gesteld maar enkel maar wanneer de leiding het meld wordt deze gedragen, hiervoor dient er wel een waarborg betaald te worden van 10 euro.
Die 10 euro wordt terugbetaald als je moest stoppen, de 10 euro wordt niet terugbetaald als de kledij stuk is, of als die niet wordt terug binnengebracht.
Een bewijs van de 10 euro wordt meegegeven naar de ouders toe, als bewijs van waarborg.

Nevenactiviteiten
De boog kan niet altijd gespannen zijn, daarom organiseren wij ook nog andere dingen dan de oefeningen: (kijk ook eens in het fotoalbum)

 • Fuif
 • Grootse BBQ
 • Halloween
 • Barbara – viering
 • Deelname aan wedstrijden
 • Zomerkamp

Reglement Jeugdbrandweer Nieuwpoort

© 2013 Brandweer Nieuwpoort